Praktijkinformatie

Spreekkamer Valthermond, huisarts Drenthe

Spreekuren

De praktijk is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-17.00 uur. Het afhaalpunt van Apotheek Erica is geopend op maandag t/m vrijdag 15.0017.00 uur voor het afhalen van herhaalmedicatie. Spoedmedicatie afhalen tussen 16.00-17.00uur.

Afspraak maken

Een afspraak maakt u via deze website.

U kunt via de webapp een afspraak  maken bij de huisarts of verpleegkundig specialist van uw keuze. Telefonisch een afspraak maken is voorlopig ook nog mogelijk maar heeft niet de voorkeur.

De spreekuren van de huisarts zijn van 08.00-12.00 uur. Wij vragen u de reden van uw  consult te noteren bij de aanvraag via de webapp. Door bij het maken van de afspraak de reden van uw komst door te geven, kan de huisarts zich zo nodig voorbereiden.

.

Afzeggen
.
Bel de praktijkassistente tijdig als een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Iemand anders kan dan op dat tijdstip komen.

Telefonisch spreekuur

U kunt bij de assistente aangeven over een bepaald probleem teruggebeld te willen worden. De huisarts belt u terug indien mogelijk tussen 12.00 en 14.00 uur. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Huisbezoeken

Uw klachten kunnen het beste beoordeeld en behandeld worden op de praktijk. Daar zijn uw medische gegevens en alle benodigde materialen aanwezig. Mocht u te ziek zijn om naar de praktijk te komen, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Een vervoersprobleem is geen reden voor een huisbezoek. Vraag een huisbezoek bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur aan. De assistente zal u naar de reden vragen om in te kunnen schatten welke bezoeken het eerst afgelegd moeten worden.

e-Consult

U kunt de huisarts via de website van onze praktijk een medische vraag stellen.
.
Het e-mailspreekuur is bedoeld voor het opvragen van uitslagen, het stellen van medisch-inhoudelijke vragen waarvoor u niet onderzocht hoeft te worden. Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij ‘Overzicht vraag en antwoord’. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.
.
Kies eerst een onderwerp of medewerker voordat u de vraag stelt. Extra informatie over de onderwerpen vindt u bij ‘Toelichting’. Voor informatie over de medewerker klikt u op ‘meer informatie’.
.
Rechts op het scherm staat de button ‘inloggen voor patiënten’ Hierbij komt u op de pagina Patiëntenomgeving. Halverwege de pagina ziet u 3 tabbladen: Uw gegevens, Recepten en Consult overzicht. Onder dit laatste tabblad vindt u de omkaderde velden waarin u de vraag kan invullen.
.
Het antwoord op deze vraag staat maximaal 3 werkdagen later klaar op de praktijk website. Het antwoord vind op dezelfde pagina en tabblad als waar u uw vraag gesteld heeft.
.
Let op: een e-mail heeft natuurlijk zijn beperkingen. Het kan zijn dat u naderhand wordt gevraagd alsnog naar de praktijk te komen voor nader onderzoek.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u:
.
Spoedlijn praktijk Valthermond.
0599-661200
.
Spoed Centrale Huisartsendienst Emmen tijdens de dienst avond/nacht/weekend/feestdag)
0900-1120112
.
Levensbedreigende spoed
112

Balie Huisarts Valthermond

Praktische informatie

Onze praktijk moedigt patiënten aan om zelf administratieve zaken online te regelen. Hiervoor gebruiken wij de WebApp. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u zich eenmalig te registeren via de doktersassistente. Zij moet met zekerheid uw identiteit vaststellen.

Bloedafname

Er is een mogelijkheid om ’s ochtends van 08.00 tot 11.00 uur bloedafname te laten verrichten in de praktijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente. Bij sommige bepalingen moet u nuchter zijn en/of ochtend urine inleveren, overleg dit van te voren met de assistente.

Herhaalrecepten

Voor het bestellen van herhaal medicijnen adviseren wij u gebruik te maken van de WebApp of de receptenlijn. Deze zijn 24 uur per dag beschikbaar. Indien u op werkdagen uw herhaalmedicijnen voor 12.00h besteld, dan staan deze 2 werkdagen later tussen 15.00 en 17.00 uur voor u klaar.

Medicatie via een spoedrecept kan dezelfde dag tussen 16.00 en 17.00 worden afgehaald.
.
Geen tijd om medicatie af te halen op de aangegeven tijden?
.
U kunt nu gebruik maken van de afhaalautomaat, hierdoor kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week u medicatie ophalen. Aanmelding kan middels toestemmingsformulier verkrijgbaar in de huisartsenpraktijk.
.
Let op:
niet alles kan in de automaat, koelproducten en grote pakken moeten alsnog binnen afgehaald worden, zie afhaaltijden. Recepten van de specialist kunnen de gehele dag worden ingeleverd, er wordt in overleg met u een afhaalmoment afgesproken.

Als nieuwe patiënt inschrijven?

Nieuwe patiënten binnen de regio zijn welkom.
.
We maken alvorens we u inschrijven altijd een kennismakingsafspraak bij één van de praktijkhouders. U kunt na akkoord van de huisarts een inschrijfformulier in vullen op de website.
.
U dient zelf na akkoord van inschrijving uw oude praktijk in te lichten over uw overstap. Alleen met uw toestemming kunnen/mogen zij uw medische dossier verzenden. Wees ervan bewust dat zonder dossier we uw minder goed kunnen helpen en geen medicatie kunnen verstrekken.

Urine onderzoek

Wat is een urineonderzoek?
Een urineonderzoek wordt aangevraagd als uw huisarts uitsluitsel wil geven over de aanwezigheid van een blaasontsteking . Deze urine kunt u inleveren bij de doktersassistente. Opvangpotjes zijn verkrijgbaar bij de assistente.

Voorbereiding
Verzamel bij voorkeur ochtendurine. Indien dit niet mogelijk is, dient u urine te verzamelen die minimaal 3 uur in de blaas heeft gezeten. Wanneer uw behandelend arts uw urine wil laten testen op een geslachtsziekte (SOA), is het belangrijk dat u het eerste deel van de urine inlevert. Voor alle overige onderzoeken moet u het middelste deel van uw urine inleveren; de zogenaamde middenstroomurine. Dat betekent dat u het eerste beetje urine in het toilet plast, het tweede gedeelte opvangt in het potje en het laatste deel weer in het toilet plast.

Afname
– Draai het deksel van het potje;
– Let er hierbij op de u de sticker aan de bovenkant van het deksel niet losmaakt, hier zit een scherpe naald onder;
– Raak het staafje aan de binnenkant van het deksel niet aan;
– Vul het potje tot halverwege;
– Draai daarna het deksel zorgvuldig op het potje om lekken te voorkomen;
– Houd het potje rechtop;
– Lever de urine zo snel mogelijk in. Als dit niet direct mogelijk is bewaar het potje dan hooguit enkele uren in de koelkast.

Inleveren
U kunt het urine potje inleveren in het bakje bij de balie. U dient altijd van te voren te bellen met de assistente. Zij zal u een paar vragen stellen. Dit heeft de huisarts nodig ter beoordeling.

Een klacht ?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Hoe nu verder?

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Klacht over huisarts?

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Wachtkamer huisarts

Rijbewijskeuring

Zowel personen ingeschreven hier in de praktijk of elders kunnen bij ons terecht voor een rijbewijskeuring. Maak hiervoor een afspraak.
Bent u elders patiënt? Meldt u dan van tevoren aan de balie, dit omdat we dan nog even tijd hebben om uw gegevens in te voeren.
.
Meenemen:
– Formulier van CBR (via Gemeente)
– Bril indien brildragend
– Ochtendurine (evt. kunt u een urinepotje gratis afhalen)
– Kosten €50. Wij vragen u dit bedrag af te rekenen via de pin. U krijgt een kopie van de nota mee.
.
Het voorblad dient voor de afspraak ingevuld te zijn, dit kunt u zelf doen. Duur van de afspraak: +/- 15 minuten.
Let op: we doen alleen rijbewijskeuringen voor de personenauto.

rijbewijskeuring
Translate »
Call Now Button